Sosiale medier & Nyhetsbrev

Sosiale medier & Nyhetsbrev

VÆRE ELLER IKKE VÆRE?

Nærmere 2 milliarder mennesker over 15 år er på nett i dag. Omtrent hvert femte minutt blir i gjennomsnitt tilbrakt på sosiale medier. Begge tallene er økende. Mange bedrifter i dag stiller seg spørsmål som; Hva skal jeg med Facebook, Twitter eller instagram? Hva skal bedriften min med dette?

KANALENES EGENART

Målet er å kommunisere ut et budskap til andre mennesker. Man vil fort se at den kommunikasjonen som fungerer et sted, ikke nødvendigvis vil fungere et annet sted. Bruker vi alle kanaler omtrent på samme måte, tar vi ikke i bruk de egenskapene som er tilgjengelig. Innenfor sosiale medier er det viktig å være oppmerksom på de fem store: Facebook, Twitter, utdypende blogg, LinkedIn, YouTube. I tillegg finnes det støttemedier som Snapchat, Video og Instagram.

Nyhetsbrev som gir mer enn et napp
Hvordan kan nyhetsbrev bli åpnet og lest av flest mulig? 
Et fullstendig nyhetsbrev gir deg god feedback. Vi ønsker oss alle mest mulig respons, og effekt på nyhetsbrevene vi sender fra oss. Å få flest mulig lesere, som effektivt treffer de ulike målgruppene, kan være en stor utfordring for de fleste.

Å vite hva som er lønnsomt å sende over e-post, og hva som ikke er, er en forutsetning for å skape et godt brev. Dette avhenger av hvem du er og hvilken forventning mottakerne dine har.

Vi har et stort og solid produksjonsteam som arbeider med foto, tekst og design. Med vår totale kompetanse, lager vi brev som vil treffe målgruppene dere er på jakt etter.

RIKTIG BRUK AV DISSE MEDIER

Hvordan vi bruker sosiale medier, varierer veldig. Sosiale medier er kommunikasjonskanaler. Kanaler der vi møter andre mennesker gjennom ordene, tegnene, bildene og filmene våre. Hvilke kulturer og kommunikasjonsformer som oppstår her, avhenger av hva vi gjør de nye kanalene til. Sosiale medier har fellestrekk; Likeverdighet, delekultur, dugnadsånd, rask spredning og åpenhet, som er blant de mest framtredende.

BEDRE INNSIKT OG FLERE TILBAKEMELDINGER

Innsikt er noe av det viktigste en virksomhet kan få vi sosiale medier. Knapt noe annet sted kan man få tilgang til så ærlige tilbakemeldinger. Ved å lytte til åpne samtaler, lærer du hva brukerne og kundene dine sier om deg, og du kan plukke opp positive og negative signaler. 

Gjennom ulike overvåkingsverktøy kan du skaffe deg slik innsikt. De nye mediene gir oss fine anledninger til både å kommunisere med kunder og til å lytte. Et annet bruksområde som mange ikke snakker så mye om, er sosiale medier som en god gammel DM-distributør. 

Med en stor følgegruppe kan du få sendt ut tilbud og nyheter vesentlig raskere. Også til en målgruppe som er beviselig positiv til deg og produktene eller tjenestene dine, enn ved bruk av tradisjonelle medier. Kontakt oss for en prat om din fremtid!