Personvernerklæring Bergen Foto og Media|BFM  

Behandling av personopplysninger Bergen Foto og Media|BFM 

Her vil du finne en orientering

om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som bruker vår nettside

www.b-f-m.no i forhold til General Data Protection Regulation (GDPR) 

Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger

om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles

inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er

Bergen Foto og Media|BFM ved Daglig Leder.

Kontaktinformasjonen til Bergen Foto og Media|BFM  er

Bergen Foto og Media|BFM 

Organisasjonsnummer: 917 843 988

Forretningsadresse: Prestestien 48 5118 Ulset

Postadresse: Prestestien 48 5118 Ulset

Telefon 458 19 169


1 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Bergen Foto og Media|BFM 

samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av

hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi og den enkelte medlemsbedrift

samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende

personopplysninger behandles: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale

med deg. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger

behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som

måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en

interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe

deg med det du lurer på.

2 Rekruttering til nye medarbeidere hos Bergen Foto og Media|BFM.
Følgende personopplysninger behandles: Fødselsnummer-/ Personnummer,
E-post-/Telefonnummer, skattekort.

Behandling av personopplysninger skjer på
grunnlag av samtykke.

3 For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler

(Cookies ). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her:

www.b-f-m.no  Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en

interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å

tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker

opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som

enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

4 Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig

grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg

eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Bergen Foto og Media|BFM bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte

behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta

informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende

Databehandlere per i dag er:

  • Webnode 
  • Domene AS
  • Microsoft Office
  • Conta Systemer AS 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål

personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt

samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å

oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av

avtaleforholdet er oppfylt.

6 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om

deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen

og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på

Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss.. Vi vil svare på din

henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar

deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang

til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling

av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige

kontakt med oss.

7 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har

beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til

Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no.

8 Endringer

Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av

personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har

dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil

oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside www.b-f-m.no