Suverene Hjørnevik best i verden

Det ble noen gledestårer, sier Martine Hjørnevik (16) etter ny pers og årsbeste i verden i sin aldersgruppe under Norna-lekene.

Hekkeløper Martine Hjørnevik overbeviste stort lørdag formiddag under årets Norna-leker. Hjørnevik løp et fantomløp da hun klinket til med tiden 8.26 på øvelsesdisiplinen 60 meter hekk. Dette er ikke mindre enn årsbeste i verden for 17 åringer, og selvsagt også personlig bestenotering. En enorm prestasjon som også svarer til ny kretsaldersrekord i Jenter 17-klassen i Hordaland.

På 200 meter flatt senere på ettermiddagen viste hun seg også meget sterk. Tiden 24.44 sekunder er en fantastisk forbedring og et meget sterkt resultat.

Hjørnevik var selv svært fornøyd etter helgens gullmedaljer.

- Jeg følte at jeg traff på alle hekkene, og at jeg fikk en skikkelig bra start. Det har jeg jobbet mye med nå i vinter, og det var deilig at det funket så bra.

Martine forteller videre at hun synes det var kjempegøy at hun løp inn til ny personlig rekord på distansen, og at hun i tillegg gjorde et så bra løp på 200 meter seinere på dagen.

-Jeg måtte felle noen gledestårer etter løpet, sier hun.

Ungjenter imponerte

Malin Book Dalsgård tok en sterk seier på 600 meter i jenter 11-klassen like foran klubbvenninne Julie Grønning. Jentene viste seg meget sterk på slutten, og løp i fra alle de siste 200 meterne av distansen.

600 meter i J12 ble et durabelig oppgjør mot tre av landets beste 600 meter- løpere i 12- årsklassen. Det ble tidlig etablert en trio bestående av Tomine Svendheim (IL FRI), Christine-Sofie Lerøen-Pedersen (Laksevåg) og Hannah Tuft Glosvik fra arrangørklubben. Det ble kjørt tøft fra start av, med Glosvik og Svendheim i tet. På sisterunden rykket Svendheim fra, og kom i mål på den meget sterke tiden 1.46.49, mens Lerøen-Pedersen og Tuft Glosvik kom i mål på henholdsvis 1.52.28 og 1.53.49.

Et så sterkt felt på 600 meter er det lenge siden man har hatt på dette stevnet.

- Her fikk man virkelig være vitne til offensiv og underholdende løping, sier Åsmund Aas Andersson, hovedtrener for løperne i alderen 10-14 år.

Høyt i nivå i tresteg i kvinner senior

En meget sterk prestasjon av Oda Utsi Onstad fra arrangørklubben med spranget 13,09 meter i tresteg var også et av høydepunktene for Norna-Salhus. Resultatet er ny kretsrekord i Hordaland. Oda går utvilsomt en svært spennende sesong i møte.

- Jeg følte jeg hadde grei fart inn med selve hoppingen. Teknisk var det ikke fult så bra, sier hun, men hun var fornøyd med at resultatet gav ny kretsrekord i Hordaland.

Søstrene Mari og Guri Sellevåg Aarø hoppet svært mange ugyldige hopp i tresteg denne gang for overtramp på planken.

En fantastisk spennende og underholdende duell mellom Sveinar Nygaard Daasvatn (IL Norna Salhus), Luka Bergheim (IL Norna Salhus) og Teodor Heldal. Alle guttene avsluttet på samme høyde 1.65 meter.

- Ble levert utrolig bra

Totalt 540 deltakere deltok under Horisont Nornalekene 2018. Det er en markant økning fra tidligere år.

- Friidretten både i Norge og Hordaland er i vekst, og det er kjekt. Det er også mange tilreisende, og det tar vi som en tillitserklæring. Det er også hyggelig at det er 65 deltakere utenfor Hordaland har funnet veien til Norna-lekene 2018, sier Kjell Magne Ebbesvik, primusmotor i IL Norna Salhus. .

- Det ble av våre utøvere levert utrolig mange gode resultater i alle aldersklasser hele helgen gjennom. Det rettes en stor takk til de aktive, publikum, sponsorer og funksjonærer som gjør dette mulig, sier Ebbesvik avslutningsvis.

https://aasanetidende.no/nyheter/2018/01/25/suverene-hjoernevik-best-i-verden/   


Coop butikk ville ikke ta imot Kontantbetaling på medlemstilbud

Det er det ikke nødvendigvis lovpålagt at forbrukeren skal kunne betale med kontanter på medlemstilbud, sier Coop.

Årsaken: er at flere kunder har kontakte Bergen Foto og Media om at de ikke for betale med kontanter når man henter ut medlemstilbud på kupong (For eksempel at man skal betale panten på en drikkevare men at selve varen er gratis som for eksempel med brus)

Får ikke lov til å betale

Bergen Foto og Media vet at dette er noe som skjer fra tid til annen Det er for tiden en kime til ny trend der Norske bedrifter prøver å unngå kontantbetaling.

Lovpålagt

Problemet for bedriftene er at Norge har to helt klare lover: En kjøper har alltid rett til å betale med kontanter. Finansavtaleloven §38 - 3. ledd slår fast følgende:

En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Sentralbankloven §14 slår på sin side fast at kontanter er det eneste tvungne betalingsmiddelet i landet sier Jensen.

Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Ingen av lovene inneholder unntak utover ødelagte sedler og mynter, samt betaling med mer enn 25 mynter av hver valør.

Mener de kan avvise penger likevel

Coop butikken på sin side mener at de ikke trenger å ta i mot kontanter på medlemstilbud og at man må betale med kort i butikken (sitat medarbeider i butikken)

Coop kommunikasjonsavdeling sier det er det ikke nødvendigvis lovpålagt at forbrukeren skal kunne betale med slike midler i alle salgskanaler som er tilgjengelige, noe som for eksempel vil være umulig for tilbyderen ved for eksempel intetnettkjøp. Det må være tilstrekkelig at forbrukeren har anledning til å betale med slike midler i en salgskanal som er utbredt og tilgjengelig for forbrukeren. derfor mener vi at kundene må betale med kort. Får Bergen Foto og Media opplyst fra Coops kommunikasjonsavdeling.

Jorge Jensen, Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet
Jorge Jensen, Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet

Fakta om D-nummer

Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort
D-nummer tildeles:

 • personer som ikke har fødselsnummer og som ikke skal registreres som bosatt i Norge.
 • ved begrunnet behov som blant annet:
 • å være skatte- eller avgiftspliktig til Norge
 • å ha et kundeforhold med norsk bank
 • å ha konto i Verdipapirsentralen VPS
 • å motta trygdeytelser fra Norge
 • å ha fast eiendom i Norge
 • å inneha posisjoner i juridiske enheter eller av andre grunner registreres i foretaksregisteret eller løsøreregisteret.

Forbrukerrådet klar i sitt svar

Forbrukerrådet er ikke begeistret for dette de viser til 

sentralbankloven § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Videre fremgår det av finansavtaleloven § 38 blant annet at en forbruker har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren og at betalingsmåten ikke skal medføre vesentlig merutgift eller ulempe for betaleren. Til tross for dette har det de siste årene vært en rekke eksempler på at bruk av kontanter som betalingsmiddel enten er blitt nektet tatt imot eller blitt vesentlig innskrenket.

Forbrukerrådet ba i mai 2012 om en avklaring fra lovavdelingen i Justisdepartementet om hvor langt prinsippet om rett til betaling med tvungne betalingsmidler går. I sin tolkningsuttalelse i april 2013 redegjør lovavdelingen for sine vurderinger. Tolkningen kan kortfattet oppsummeres slik:

 • Betaleren har som utgangspunkt rett til å betale med kontanter, og mottakeren kan kreve betaling med kontanter.
 • Hensiktsmessigheten av kontant oppgjør kan imidlertid variere, og i praksis skjer derfor oppgjør av pengeforpliktelser svært ofte, og i stadig økende grad, på andre måter enn ved kontant betaling.
 • Etter finansavtaleloven § 38 annet ledd kan mottakeren av betalingen gi nærmere anvisning om betalingsmåten, med mindre den betalingsmåten det gis anvisning på vil medføre vesentlig merutgift eller ulempe for betaleren.
 • Etter finansavtaleloven § 38 tredje ledd har en forbruker rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren, men i hvilken utstrekning en forbruker kan kreve å betale med kontanter, må vurderes i det enkelte tilfellet.
 • Finansavtaleloven § 38 kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker, jf. § 2 første ledd. Forbrukere har rett til å betale med kontanter, men retten kan være begrenset til å gjelde oppgjør «hos betalingsmottakeren». Oppgjørsstedet kan videre forstås som forretningsstedet (hovedkontoret) til betalingsmottakeren.
 • Det må gis adgang til kontant betaling på betalingsmottakerens forretningssted, men tredje ledd krever ikke at det må gis adgang til kontant betaling på ethvert sted der en tjeneste ytes.

I praksis innebærer dette for eksempel at en forbruker ikke kan kreve å få betale kontant for en bussbillett på bussen, men at forbruker derimot vil kunne kreve å betale kontant for en slik billett på busselskapets hovedkontor sier Jensen.

Jensen sier også når det derimot gjelder betalinger for helsetjenester ved legekontor og sykehus har Forbrukerrådet bedt Helse- og omsorgsdepartementet vurdere lovligheten av å ikke akseptere kontante betalinger. Bakgrunnen er at mange pasienter flere steder har mottatt fakturaer med høye gebyrer, noe som for mange betalere innebærer vesentlig merutgift og ulempe, og i strid med finansavtaleloven § 38 annet ledd. Helse- og omsorgsdepartementet legger i sitt svarbrev til Forbrukerrådet av den 07.02.2017 til grunn at alle virksomheter som yter helsehjelp og som krever betaling fra pasienter plikter å ta imot kontant betaling.

Videre sier han at for eksempel utenlandske arbeider som skal arbeide i Norge får bare et D-nr og for ikke bankkonto på dagen og derfor er kontanter viktig for at disse også kan leve et normalt liv i Norge han sier også at der flere grupper på blant annet facebook som er i mot at man avvikle kontanter han sier videre at samtidig ser vi jo at kontanter er på vei ut i samfunnet, og når forbrukere slutter å betale med sedler og mynter så må vi ha løsninger som sikrer forbrukere (enkle) (personvernsikre) og ( effektive betalingsløsninger) Forbrukerrådet er derfor positive til utviklingen av mer moderne betalingsløninger, så lenge de oppfyller disse (tre) stikkordene 
sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet til Bergen Foto og Media.

Du kan lese uttalelsen fra Justisdepartementet i sin helhet her; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-38---sporsmal-om-tvungne-betalingsmidle/id722001/ 


JA til kontanter Grunnlegger Hans Christian Færden svarer også mot Coop

Folkebevegelsen JA til kontanter grunnlegger Hans Christian Færden svarer også mot Coop Bankene skaper en svært vanskelig situasjon for næringslivet fordi de til dels gjør det veldig kostbart å sette penger inn i banken, om det i det hele tatt er mulig. De gjør det også svært vanskelig for kundene.

Fordi at det fjernes flere og flere minibanker Derfor er vi ikke overrasket over det Coop gjør. Selv om vi ikke er i tvil om at Coop og andre som nekter og ta imot kontanter bryter norsk lov. Vi håper derfor at næringslivet kan se at vi JA til kontanter og landets næringsliv har felles interesse av å vise bankene hvorfor kontanter av blant annet beredskaps- og personverngrunner er regulert i norsk lov, og at bankenes praksis i beste fall er oppfordring til lovbrudd.

Når dette er sagt har Senterpartiet i høst stilt finansminister Siv Jensen et spørsmål som hun har lovet å komme tilbake til i Regjeringens kommende finansmelding. Selv om spørsmålet selvfølgelig er pakket inn i diplomatisk politikerspråk spør Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i praksis om hvor lenge bankene skal få bryte norsk lov? JA til kontanter har store forventninger og både håper og tror på et interessant svar fra Siv Jensen. For hvilke norske partier kan godta lovbrudd ? spør Hans Christian Færden, grunnleggeren av interesseorganisasjonen JA til kontanter til Bergen Foto og Media.