Mediestrategi

Å velge riktig mediestrategi krever god rådgivning

En god mediestrategi søker etter å besvare viktige spørsmål knyttet til en bedrifts markedskommunikasjon. Disse spørsmålene strekker seg fra hvem en ønsker å nå (målgruppe, dekning o.l.), hvor en ønsker å treffe målgruppen(e), og hvor mange ganger man ønsker å eksponere målgruppen for den ønskede kommunikasjonen (frekvens).

For å sikre at bedriften velger seg hensiktsmessige kommunikasjonsmål og målgrupper, er det viktig å rådføre seg med dyktige og erfarne personer med dette som sitt fremste fagfelt. I Enklere Valg har vi lang og bred erfaring knyttet til utvikling av mediestrategi, og våre resultater taler for seg selv.

Med vår gode kompetanse knyttet til riktig mediestrategi, vil vi gjøre alt for at bedriftens kommunikasjonsmål nås med rimelig sikkerhet. Dette vil føre med seg god avkastning og en bedre markedsforståelse. Vi vil også bruke vår kompetanse innen medieforhandling for å sikre best mulig avkastning på interessentens investerte ressurser. 

Dårlig, og feil, planlegging kan koste deg dyrt. Ved å bruke oss som ved utvikling av strategi kan vi sikre din bedrift en helhetlig og effektiv plan for fremtidig markedskommunikasjon! Om vi ikke klarer og nå dine må som er satt for oppdraget vil vi gi deg 50% avslag på oppdraget dette gir deg som oppdragsgiver sikkerhet på at vi vil jobbe for at du skal få den beste løsningen.