Medierådgivning


Medierådgivning gir større synlighet 

I dag er det stor konkurranse om å synes i digitale medier. Med en gjennomtenkt plan for den digitale markedsføringen, resulterer du å løftes opp og frem som bedrift/ organisasjon og oppnå gode resultater. Digital markedsføring inkluderer blant annet annonsering i søkemotorene, bannerannonsering på ulike nettsteder, e- postmarkedsføring og søkemotoroptimalisering.

Med stor konkurranse i markedet, er det lønnsomt å rådføre seg med en rådgiver, som har evne til å sette seg inn i deres verdier og ønsker. Våre dyktige rådgivere har den kunnskapen og erfaringen som trengs, til å vite hva som skal til for å skille seg ut, og hvilken vei du skal velge for å få synliggjort dine produkter på en best mulig måte. Organisasjoner som har en effektiv strategisk kommunikasjon, kan fremheve denne immaterielle verdien og bruke den som et konkurransefortrinn. Kommunikasjonskompetanse er en avgjørende faktor for at organisasjonen skal lykkes. 

En organisasjon med et sterkt merkenavn har vanligvis et godt omdømme, og en bevisst håndtering av organisasjonen som merkevare kan styrke omdømmet.

  • Hvor stort markedsbudsjettet bør være?
  • Hvilke målgrupper man bør prioritere?
  • Hva er de ulike kanalenes sterke sider?
  • Hvilke kanaler gir best ROI «Return on Investment»?
  • Varemerke, merkevare og omdømmebygging?


Uten synlighet, intet omdømme, hevdes det gjerne

Å få hjelp til medierådgivning, kan være svært lønnsomt for profileringen av dine tjenester og produkter. Har du produkter du ønsker å annonsere og lurer på hvilke kanaler du skal velge i prosessen? Hva gir egentlig best mulig effekt?


Hvilken vei vil du gå i markedsføringen?

Vi delermedierådgivning opp i to hovedkategorier: taktisk og strategisk rådgivning. En vellykket kommunikasjonsstrategi sørger for at virksomhetens identitet samsvarer med organisasjonsidentiteten. Hvem vi sier vi er, skal faktisk være den vi er.

Ekthet er en av de viktigste drivkreftene bak omdømme, og det begynner med organisasjonsidentitet, «organisasjonens bankende hjerte». Det som gjør organisasjonen ekte, genuin, tydelig, pålitelig og troverdig.